Skip to main content

Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду (МКХ-10)

Клас V. Розлади психіки та поведінки (F00-F99)

Включаючи: порушення психологічного розвитку

Виключаючи: симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках (R00-R99)

(F00-F09) Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади

(F10-F19) Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

(F20-F29) Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади

(F30-F39) Розлади настрою [афективні розлади]

(F40-F48) Невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади

(F50-F59) Поведінкові синдроми, пов'язані з фізіологічними розладами та фізичними факторами

(F60-F69) Розлади зрілої особистості та поведінкові розлади

(F70-F79) Розумова відсталість

(F80-F89) Розлади, пов'язані з психологічним розвитком

(F90-F98) Розлади поведінки та емоцій, які починаються здебільшого в дитячому та підлітковому віці

(F99) Неуточнений психічний розлад

Контакти

м. Київ, вул. Миколи Пимоненко 10,
Медичний центр Здоров'я душі та тілі "Sanity"

Телефон запису на прийом:
067-911-54-54 (з 09.00 до 19.00)

likar.expert@gmail.com